เปิดร้าน

20/08/2004

 

 


หมวดหมู่โซฟา 

 

 

 
โซฟาโชว์รูมหน้าร้าน ลดล้างสต็อก ราคาถูกลด 25-60 เปอร์เซ็นต์
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่

รหัสสินค้า:S01
โซฟายาว
ราคาปกติ 15000 บาท
ลดเเหลือ 7500 บาท
หนังเทียมเกรด A

รหัสสินค้า:S02
โซฟาเข้ามุม
ราคาปกติ 15000 บาท
เหลือ 9500 บาท

รหัสสินค้า:S03
โซฟาปรับนอน
ราคาปกติ 6500 บาท
ลดเหลือ 3800 บาท

รหัสสินค้า:S04
โซฟาชุด 3 ตัว
ราคาปกติ 16000 บาท
ลดเหลือ 9500 บาท

รหัสสินค้า:S05
โซฟายาว
ราคาปกติ 12000 บาท
ลดเหลือ 6000 บาท
ข้างในเป็นโครงเหล็ก

รหัสสินค้า:S06
โซชรชุด 3 ตัว
ราคาปกติ 24000 บาท
ลดเเหลือ 16000 บาท


รกัสสินค้า:S07
เก้าอี้เดี่ยว
ราคาปกติ 5500 บาท
เหลือ 4500 บาท

รหัสสินค้า:S08
เก้าอี้เดี่ยวรูปหัวใจ
ราคาปกติ 3500 บาท
ลดเหลือ 2800 บาท

 

 

รหัสสินค้า:S09
สตูลเดี่ยว
ราคาปกติ 850 บาท
ลดเหลือ 500 บาท
สตูลหัวเป็ด
ราคาปกติ 900 บาท
ลดเหลือ 550 บาท

รหัสสินค้า:S10
เก้าอี้เดี่ยว
ราคาปกติ 1200 บาท
ลดเหลือ 650 บาท
เก้าอี้บาร์สูง
รหัสสินค้า:S11
เก้าอี้เดี่ยว
ราคาปกติ 3800 บาท
ลดเหลือ 2800 บาท
รหัสสินค้า:S12
เก้าอี้เดี่ยว
ราคาปกติ 2800 บาท
ลดเหลือ 1800 บาท
รหัสสินค้า:S13
โซฟาเตี้ย
ราคาปกติ 1500 บาท
ลดเหลือ 1200 บาท
รหัสสินค้า:S14
โซฟาเข้ามุมกลม
ราคาปกติตัวละ 3500 บาท
ลดเหลือ 2500 บาท

รหัสสินค้า:S15
เก้าอี้เดี่ยวเหลือง
ราคาปกติ 4800 บาท
ลดเหลือ 3500 บาท

 

 

รหัสสินค้า:S16

โซฟาชุด 3 ตัว

ราคาปกติ 24000 บาท
ลดเหลือ 14000 บาท

รหัสสินค้า:S17
เก้าอี้พร้อมที่พักขา
ราคาปกติ 16000 บาท
ลดเหลือ 8500 บาท
รหัสสินค้า:S18
เก้าอี้แบน
ราคาปกติ 3500 บาท
ลดเเหลือ 2500 บาท

 

 

รหัสสินค้า:S19
โซฟาชุด
ราคาปกติ 28000 บาท
ลดเหลือ 18000 บาท

รหัสสินค้า:S20
เก้าอี้เดี่ยวสีเหลือง
ราคาปกติ 6000 บาท
ลดเหลือ 4500 บาท

 

 

รหัสสินค้า:S21
โซฟาหูช้าง
ราคาปกติ 18000 บาท
ลดเหลือ 9000 บาท

รหัสสินค้า:S22
โซฟาหูช้างพร้อมที่พักขา
ราคาปกติ 16000 บาท
ลดเหลือ 8500 บาท
รหัสสินค้า:S23
โซฟาหูช้าง
ราคาปกติ 12000 บาท
ลดเหลือ 6500 บาท
รหัสสินค้า:S24
โซฟาหูช้างยาว
ราคา 18000 บาท
ลดเหลือ 12000 บาท

 

 

รหัสสินค้า:S25
โซฟาเดี่ยว
ราคาปกติ 4800 บาท
ลดเหลือ 2800 บาท

   


   

 

 

Copyright © 2011 All Rights Reserved